Methodical recommendations

Indicaţiile şi contraindicaţiile clinice ale acupuncturii adaptate la clasificarea internaţională a maladiilor (CIM-10)


Victor Lacusta, Victoria Cereş, Angela Gîlea, Irina Şincarenco
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"Резюме

Систематизированы показания и противопоказания применения акупунк­туры в соответствии с Международной Классификацией Болезней (МКБ) 10-го пере­смотра ВОЗ, адаптированные к системе здравоохранения Республики Мол­дова, что позволит дифференцированное применение акупунктуры при различных забо­леваниях.

Ключевые слова

акупунктура, показания, противопоказания

Summary

Clinical indications and contraindications of acupuncture adapted to International Classification of Diseases (ICD–10)

Victor Lacusta, Victoria Ceres, Angela Gilea, Irina Sincarenco

Indications and contraindications were systematized for the acupuncture treatment according to the International Classification of Diseases (ICD), 10th revision of the WHO, adapted to the medical system of Republic Moldova, which will contribute to the differential application of acupuncture in various diseases.

Key words

acupuncture, indications, contraindications

Lista actuală a indicaţiilor clinice pentru aplicarea acupuncturii includ:

 • sindroame algice acute şi cronice;
 • tulburări funcţionale ale organelor şi sis­temelor;
 • profilaxia recidivării maladiilor cronice, tulburărilor funcţionale, anumitor simptome şi sindroame;
 • reabilitarea bolnavilor după traumatisme şi intervenţii chirurgicale suportate;
 • boli acute şi cronice, sindroame algice, traumatisme la sportivi, în cadrul cărora aplicarea tratamentului medicamentos este nedorit din motivul manifestării posibile a efectului doping a unor preparate farmaco­logice;
 • necesitatea sporirii rezistenţei organismului şi a imunităţii în perioada de reconvales­cenţă după infecţii acute suportate şi ma­ladii cu evoluţie trenantă;
 • necesitatea amplificării acţiunii factorilor balneari;
 • reacţiile meteopatice şi balneologice, apă­rute în cursul tratamentului sanatorial;
 • necesitatea amplificării capacităţilor adap­tive ale organismului şi profilaxia reacţiilor patologice la stres în condiţii de acţiune nefavorabilă a factorilor potenţial patogeni de etiologie diversă (stres în urma efortului fizic sau psihoemoţional, hipodinamia, mo­notonia, alte condiţii de lucru nefavorabile).


Compartimentul "Indicaţii pentru tratament cu acupunctură" cuprinde forme nozologice, sindroame şi stări patologice, în cadrul cărora acupunctura are argumentare ştiinţifică şi apli­care largă de către majoritatea specialiştilor.

În compartimentul "Indicaţii relative pentru tratament cu acupunctură" au fost incluse maladii, sindroame şi stări patologice în cadrul cărora acupunctura se aplică de rând cu farmacoterapia.

Reieşind din experienţa bogată de aplicare terapeutică a acupuncturii în Republica Mol­dova, colaboratorii catedrei Medicina Alter­nativă şi Complementară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţa­nu" au sistematizat indi­ca­ţiile şi contraindica­ţiile de aplicare a acu­pun­cturii, adaptate la Cla­sificarea Internaţio­nală a Maladiilor, revizia a X (CIM-10).


Lista nozologiilor indicate pentru tratament cu acupunctura1

Codul
CIM-10

Forme sau stări nosologice

Capitolul V. Tulburări mentale şi de comportament

Tulburări mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice (F00–F09)

F06.7

Tulburări cognitive uşoare

F07.2

Sindrom post-comoţional

Tulburări mentale şi de comportament legate de utilizarea de substanţe psiho-active (F10–F19)

F10.2

Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de alcool. Sindrom de dependenţă

F10.3

Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de alcool. Sindrom de sevraj

F10.6

Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de alcool. Sindrom amnestic

F17.2

Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul tutunului. Sindrom de dependenţă

F17.3

Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul tutunului. Sindrom de sevraj

Tulburări ale dispoziţiei (afective) (F30–F39)

F32.0

Episod depresiv uşor

F32.1

Episod depresiv mediu

Tulburări nevrotice, tulburări legate de factori de stres şi tulburări somatoforme (F40–F48)

F40.-

Tulburări anxioase fobice*

F41.-

Alte tulburări anxioase*

F43.1

Stare de stres post-traumatic*

F45.-

Tulburări somatice*

F48.0

Neurastenia*

F48.8

Alte tulburări nevrotice precizate

F48.9

Tulburare nevrotică, fără precizare

Sindroame comportamentale asociate perturbărilor fiziologice şi factorilor psihici (F50–F59)

F50.-

Tulburări de alimentaţie

F51.-

Tulburări de somn neorganice*

F52.-

Disfuncţie sexuală nedatorată unei tulburări sau boli organice (nevroză cu disfuncţie sexuală)

F53.0

Tulburări mentale şi de comportament uşoare, asociate cu puerperiu, neclasate la alte locuri (cu excepţia: psihoza puerperală)

Tulburări de dezvoltare psihologică (F80–F89)*

F80.0

Tulburarea specifică de achiziţie a vorbirii articulare

F80.8

Alte tulburări de dezvoltare a vorbirii şi limbajului

F81.-

Tulburări specifice de dezvoltare a achiziţiilor şcolare

Tulburări de comportament şi tulburări emoţionale care apar de obicei în perioada copilăriei şi adolescenţei (F90–F98)*

F90.-

Tulburări hiperchinetice

F91.-

Tulburări de conduită

F92.-

Tulburări mixte de conduită şi tulburări emoţionale

F95.0

Tic (tranzitor) (la copii)

F98.0

Enurezis neorganic

F98.1

Encopresie neorganică

F98.5

Bâlbâială

Capitolul VI. Bolile sistemului nervos

Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii (G20–G26)

G24.-

Distonia*

Afecţiuni episodice şi paroxistice (G40–G47)

G43.-

Migrena*

G44.-

Alte sindroame de algii cefalice*

G47.-

Tulburări de somn*

Afecţiunile nervilor, a rădăcinilor şi plexurilor nervoase (G50–G59)

G50.-

Afecţiunile nervului trigemen*

G51.-

Afecţiunile nervului facial*

G52.-

Afecţiuni ale altor nervi cranieni*

B02.2+G53.0*

Nevralgia postzosteriană*

G54.-

Afecţiuni ale rădăcinilor şi plexurilor nervoase (sindrom radicular)

(M50-M51.+)
G55.1*

Compresiunea rădăcinilor şi plexurilor nervoase în cursul leziunilor discurilor intervertebrale

(M47.-+)

G55.2*

Compresiunea rădăcinilor şi plexurilor nervoase în cursul spondilartrozei

(M45-M46.-+, M48.-+,
M53-M54.-+)
G55.3*

Compresiunea rădăcinilor şi plexurilor nervoase în cazul altor dorsopatii

G55.8*

Compresiunea rădăcinilor şi plexurilor nervoase în cursul altor boli clasate la alte locuri

G56.-

Mononevrita membrului superior*

G57.-

Mononevrita membrului inferior*

G58.-

Alte mononevrite

(E10-E14+)
G59.0*

Mononevrita diabetică

Polinevrite şi alte afecţiuni ale sistemului nervos periferic (G60–G64)

G61.-

Polinevrita inflamatorie

G62.-

Alte polinevrite

(E10-E14.4+)
G63.2*

Polinevrita diabetică (proximală, distală, sensomotorie)

(E00-E07.-+;
E28-E29.-+)
G63.3*

Polinevrita în cursul altor boli endocrine

B02.2+
G63.0*

Polinevrita în cursul herpes zoster

(M02-M25+;
M40.-, M60-M63+; M65.-+;
M67.-+;
M70-M79+;
M91-M94+)
G63.6*

Polinevrita în cursul altor afecţiuni osteo-artoculare şi ale muşchilor clasate în alte locuri

+G63.8*

Polinevrita în cursul altor boli clasate în alte locuri

Afecţiuni musculare şi neuro-musculare (G70–G73)

G71.1

Afecţiuni miotonice (atrofice, distrofice, hondrodistrofice)

G72.-

Alte afecţiuni musculare

G73.7*

Miopatia în cursul altor boli clasate în alte locuri

M06.0+
G73.7*

Miopatia în cursul artritei reumatoide


Paralizii cerebrale şi alte sindroame paralitice (G80–G83)

G80.-

Paralizia cerebrală infantilă (spastică moderată, formele distonice)

G81.-

Hemiplegia (cu excepţia: G81.0 hemiplegia flască) (fenomene reziduale după poliomielită cu hemipareză flască)

G82.1

Paraplegia spastică

G82.2

Paraplegia, fără precizare

G83.-

Alte sindroame paralitice

Alte afecţiuni ale sistemului nervos (G90–G99)

G90.-

Afecţiuni ale sistemului nervos autonom (vegetativ)

G93.3

Sindromul de oboseală post-virală (sindrom de oboseală cronică)

G93.4

Encefalopatia, fără precizare

Capitolul VII. Bolile ochiului şi anexelor sale

Afecţiunile pleoapei, aparatului lacrimal şi ale orbitei (H00-H06)

H00.0

Orjelet şi alte inflamaţii profunde ale pleoapei

H01.1

Dermatoza neinfecţioasă a pleoapei

H02.2

Lagoftalmie

H02.4

Ptoză palpebrală

H04.0

Dacrioadenita*

H04.1

Alte afecţiuni ale glandei lacrimale (sindromul ochilor uscaţi)

H04.4

Inflamaţia cronică a căilor lacrimale (dacriocistită cronică)*

H05.1

Afecţiuni inflamatoare cronice ale orbitei

Afecţiuni ale conjunctivei (H10-H13)

H10.1

Conjunctivită atopică acută (alergică)*

H10.4

Conjunctivită cronică*

H10.5

Blefaro-conjunctivită

Afecţiuni ale scleroticei, corneei, irisului şi corpilor ciliari (H15-H22)

H15.0

Sclerita

H15.1

Episclerita

H16.2

Cherato-conjunctivita

H20.-

Iridociclita*

Afecţiuni ale cristalinului (H25-H28)

H25.0

Cataracta incipientă senilă

Afecţiuni ale choroidei şi ale retinei (H30-H36)

H30.-

Chorioretinita

H34.0

Ocluzia tranzitorie a arterei retiniene

H35.0

Retinopatia şi alteraţii vasculare retiniene

H35.3

Degenerescenţa maculei şi polului posterior

H35.4

Degenerescenţa retiniană periferică

H35.6

Hemoragie retiniană (stadiu subacut)

(E10-E14+)
H36.0*

Retinopatie diabetică

I70.8+ H36.8

Retinopatie aterosclerotică

Glaucomul (H40-H42)

H40.1

Glaucomul primar în unghi deschis

Afecţiunile corpului vitros şi ale globului ocular (H43-H45)

H43.1

Hemoragia corpului vitros (stadiu subacut şi de recuperare)

Afecţiuni ale nervului şi căilor optice (H46-H48)

H46

Nevrita optică (cu excepţia celei retro-bulbare cauzate de hipertensiunea intracraniană)

H47.2

Atrofia optică (parţială, netoxică)*

H48.-

Afecţiuni ale nervului şi căilor optice în cursul unor boli clasate la alte locuri

Afecţiunile muşchilor oculari, ale mişcărilor binoculare, de acomodare şi de refracţie (H49-H52)

H49.0

Paralizia (nevrita) nervului motor-ocular comun

H49.1

Paralizia (nevrita) nervului patetic

H49.2

Paralizia (nevrita) nervului motor-ocular-extern

H50.0

Strabism convergent concomitent (neparalitic)

H50.1

Strabism divergent concomitent (neparalitic)

H51.1

Excesul şi insuficienţa convergenţei

H52.2

Astigmatismul (dobândit)*

H52.5

Tulburări de acomodare*

Tulburări de vedere şi cecitate (H53-H54)

H53.0

Ambliopia în urma anopsiei

H53.1

Tulburări subiective de vedere. Astenopia

H53.2

Diplopie

Alte afecţiuni ale ochiului şi anexelor sale
(H55-H59)

H55

Nistagmus şi alte mişcări anormale ale ochiului

H57.0

Anomalii funcţionale ale pupilei

Capitolul VIII. Bolile urechii şi apofizei mastoide

Bolile urechii medii şi apofizei mastoide (H65-H75)

H65.-

Otita medie nesupurantă*

Bolile urechii interne (H80-H83)

H81.-

Afecţiunile funcţiei vestibulare

Alte afecţiuni ale urechii (H90-H95)

H90.-

Surditatea de transmisie şi neurosensorială

H91.-

Alte pierderi ale auzului

H93.-

Alte afecţiuni ale urechii neclasate la alte locuri

Capitolul IX. Bolile aparatului circulator

Boala hipertensivă (I10-I15)

I10

Hipertensiunea esenţială (primară)

I11.9

Cardiopatia hipertensivă fără insuficienţă congestivă a inimii

Boala ischemică a inimii (I20-I25)

I20.-

Angina pectorală

I25.0

Boala cardio-vasculară aterosclerotică, astfel descrisă

I25.1

Cardiopatie aterosclerotică

I25.2

Infarct miocardic vechi

Bolile cerebro-vasculare (I60-I69)

I63.3

Infarctul cerebral (ictus ischemic, perioada subacută şi de recuperare)

I67.2

Ateroscleroza cerebrală

I67.4

Encefalopatie hipertensivă (stadiu I-II)

I69.3

Sechelele infarctului cerebral

I69.4

Sechelele ictusului nespecificat ca hemoragie sau infarct cerebral

Bolile arterelor, arteriolelor şi capilarelor (I70-I79)

I70.2

Ateroscleroza arterelor extremităţilor

I73.-

Alte boli vasculare periferice

I79.2*

Angiopatii periferice în bolile clasate la alte locuri

(E10-E11+)
I79.2*

Angiopatia periferică diabetică

T75.2+
I79.2*

Angiopatia periferică în cazul efectelor vibraţiei

Bolile venelor, vaselor limfatice şi ganglionilor limfatici (I80-I89)

I83.-

Vene varicoase ale membrelor inferioare

Alte afecţiuni ale aparatului circulator şi nespecificate (I95-I99)

I95.-

Hipotensiunea (cu excepţia: hipotensiunea ortostatică în hipovolemie în amiloidoză, în procese obst­ructive ale sistemului cardio-vascular, stenoza aortei, cardiomiopatia hipertrofică, bloc total atrio-vent­ricular)

Capitolul X. Bolile aparatului respirator

Afecţiuni acute ale căilor respiratorii superioare(J00-J06)

J05.0

Laringita obstructivă acută (crup)*

Alte afecţiuni acute ale căilor respiratorii inferioare (J20-J22)

J20.9

Traheo-bronşită* (la persoane de vârstă sub 15 ani)

Alte boli cronice ale căilor respiratorii superioare (J30-J39)

J30.-

Rinita alergică şi vasomotorie*

J31.0

Rinita cronică*

J31.2

Faringita cronică*

J32.-

Sinuzita cronică*

J35.0

Amigdalita cronică*

J37.-

Laringita şi laringo-traheita cronică*

J38.5

Spasm laringian

Bolile cronice ale căilor respiratorii inferioare (J40-J47)

J40

Bronşita, neprecizată ca acută sau cronică (traheo-bronşită) (la persoane de vârstă peste 15ani)

J40.0

Bronşită recidivantă (diagnostic utilizat în pediatrie)

J41.0

Bronşita cronică simplă

J42.-

Bronşita cronică neprecizată

J44.8

Alte boli pulmonare obstructive cronice precizate (bronşita cronică obstructivă)

J45.-

Astmul (bronşic) (gr. I-II)*

J46

Stare de "mal" astmatic (gr. I)*

J47.0

Bronşiectazia (gr. I)

Boli pulmonare datorite agenţilor externi (J60-J70)

Alte afecţiuni ale pleurei (J90-J94)

J94.8

Pleuralgie

Alte boli ale aparatului respirator (J95-J99)

J98.8

Spasmul bronşiilor

Capitolul XI. Bolile aparatului digestiv

Bolile cavităţii bucale, glandelor salivare şi maxilarelor (K00-K14)

K04.0

Pulpita

K04.5

Periodontită apicală cronică

K05.1

Gingivita cronică

K05.3

Periodontită cronică*

K05.4

Parodontoză

K07.6

Afecţiunea articulaţiei temporo-mandibulare

K08.8

Alte afecţiuni precizate interesând dinţii şi parodonţiul (inclusiv algii dentare)

K11.7

Tulburările secreţiei salivare

K12.0

Afte bucale recidivante (stomatită ulceroasă)

K14.0

Glosita cronică superficială

K14.6

Glosodinie şi glosalgie

Bolile esofagului, stomacului şi duodenului (K20-K31)

K20

Esofagita

K21.-

Reflux gastro-esofagian

K22.4

Dischinezia esofagului*

K22.8

Cardiospasm reflector*

K25.9

Ulcerul gastric, neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie şi /sau perforaţie

K26.7

Ulcerul duodenal, neprecizat ca acut sau cronic, fără hemoragie şi/sau perforaţie

K27.7

Ulcerul peptic, cu localizare neprecizată, fără hemoragie şi /sau perforaţie

K28.7

Ulcerul gastro-jejunal cronic (ulcer al anastomozei), fără hemoragie şi perforaţie

K29.-

Gastrita şi duodenita*

K30

Dispepsia (indigestia)

K31.3

Spasm piloric neclasat la alte locuri*

K31.8

Alte boli precizate ale stomacului şi duodenului (atonia stomacului, perigastrită, periduodenită)*

Enterita şi colita neinfecţioase (K50-K52)

K51.-

Recto-colita hemoragică (colita ulceroasă)

K52.2

Gastro-enterita şi colita alergică şi alimentară

K52.-

Alte gastro-enterite şi colite neinfecţioase

Alte boli ale intestinului (K55-K63)

K58.-

Sindromul intestinului iritabil*

K59.-

Alte tulburări funcţionale ale intestinului

K62.8

Alte boli precizate ale anusului şi rectului

K63.8

Alte boli precizate ale intestinului (proctosigmoidită cronică)

Bolile ficatului (K70-K77)

K73.-

Hepatita cronică, neclasată la alte locuri (neinfecţioasă)

Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare şi pancreasului (K80-K87)

K81.1

Colecistita cronică (acalculoasă)

K82.8

Alte boli precizate ale vezicii biliare (inclusiv dischinezia vezicii biliare şi a căilor biliare)

Alte boli ale aparatului digestiv (K90-K93)

K91.-

Afecţiunile aparatului digestiv după un act medical de diagnostic şi terapeutic, neclasate la alte locuri

Capitolul XII. Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat

Dermite şi eczeme (L20-L30)

L20.-

Dermita atopică (dermita alergică, neurodermita)*

L21.1

Dermita seboreică infantilă (eczema seboreică)*

L21.8

Alte dermite seboreice (eczeme seboreice)

L23.-

Dermita alergică de contact*

L24.3

Dermita iritantă de contact datorită cosmeticelor*

L28.-

Lichen simplex cronic şi prurigo*

L29.-

Prurit*

L30.1

Dishidroza (pompholix, eczema cronică dishidrotică fără piodermie)

Leziuni papulo-scuamoase (L40-L45)

L40.0

Psoriazis vulgaris*

L40.5+; (M07.0-M07.3*, M09.0*)

Artropatia psoriatică

L43.-

Lichen plan (sunt excluse formele acute cu eritrodermie)

Urticaria şi eritemul (L50-L54)

L50.-

Urticaria*

Bolile fanerelor şi anexelor pielii (L60-L75)

L63.-

Alopecia areată

L64.-

Alopecia androgeno-genetică

L65.-

Alte forme necicatriciale de rarefiere ale sistemului pilos

Capitolul XIII. Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv

Artropatii (M00-M25)

M02.-

Artropatia de reacţie*

+M03*

Artropatii post infecţioase şi de reacţie în cursul unor boli clasate la alte locuri

M05-M14

Poliartropatii inflamatorii

M05.1+
G99.0*

Boală pulmonară reumatoidă (sindromul Kaplan) (seronegativ, în perioada de remisiune)

M06.0

Artrita reumatoidă seronegativă (în perioada de remisiune)

K52.9+
M07.0*

Artropatia enteropatică

L40.5+
M07.3*

Artropatia psoriazică (distală, interfalangiană)

M08

Artrita juvenilă

M08.0

Artrita reumatoidă juvenilă (seronegativă, în perioada de remisiune)

M13.-

Alte artrite (în perioada de remisiune)

M15-M19

Artroze (osteoartroze)

Dorsopatii (M40-M54)

(M42.-+); G55.1*

Osteochondrita vertebrală cu sindrom algic radicular

M43.-

Alte dorsopatii deformante

M46.-

Alte spondilopatii inflamatorii (cronice)

M47.-

Spondiloza (spondiloartroza)

M48.-

Alte spondilopatii

M50.1+; G55.1*

Atingerea unui disc cervical cu radiculopatie şi neuropatie

M51.1+
G55.1*

Atingerea unui disc lombar şi a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie şi neuropatie

M53.-

Alte dorsopatii, neclasate la alte locuri

M54.-

Dorsalgii

M54.1

Radiculopatie

M54.2-M54.5

Sindrom algic musculo-tonic acut (a se vedea codificarea localizării dorsopatiilor)

M54.3

Sciatica

M54.4

Lumbago cu sciatică

M54.9

Dorsalgii fără precizare

Afecţiuni ale ţesuturilor moi (M60-M79)

M60.1

Miozita interstiţială (neinfecţioasă)*

M61.9

Calcificări şi osificări ale unui muşchi (miozită osificantă)

M62.4

Contractura musculară (neparalitică, fără deformaţia epicondilară)

M65.8

Sinovite şi tenosinovite (cronice)*

M70.-

Afecţiunile ţesuturilor moi legate de o solicitare excesivă a articulaţiei*

M71.8

Alte bursite precizate (cronice)

M75.-

Leziunile umărului

M79.0

Fibromialgia

M79.1

Mialgia

Osteopatii şi chondropatii (M80-M94) (cu excepţia: M87 osteonecroză)

M83

Osteomalacia adultului

M91.1

Osteochondrita juvenilă a capului femural (Legg-Calve-Perthes)*

M93.8

Alte osteochondrite precizate

Capitolul XIV. Bolile aparatului genito-urinar

Bolile renale tubulo-interstiţiale (N10-N16)

N11.8

Nefrite tubulo-interstiţiale cronice (pielonefrită cronică neobstructivă)*

Litiaza urinară(N20-N23)

N23

Colica nefritică, fără precizare

Alte boli ale aparatului urinar (N30-N39)

N30.1

Cistita interstiţială (cronică)

N31.-

Disfuncţiunea neuromusculară a vezicii, neclasată la alte locuri*

N34.1

Uretrită nespecifică

Bolile organelor genitale la bărbat (N40-N51)

N41.1

Prostatita cronică (fără abces)

N45.9

Orhita, epididimita şi epididimo-orhita (fără abces)

N46

Sterilitatea la bărbat (neorganică)

N48.0

Kraurosisul penisului

N48.8

Alte afecţiuni precizate ale penisului (coitus dureros, ejacularea dureroasă)

N49.-

Afecţiunile inflamatorii ale organelor genitale la bărbat, neclasate la alte locuri

N50.8

Alte afecţiuni precizate ale organelor genitale la bărbat (climacteriu)

Afecţiuni inflamatorii ale organelor genitale ale femeii (N70-N77)

N70.-

Salpingita şi ooforita (anexita)

N71.1

Afecţiunea inflamatorie cronică a uterului (cu excepţia colului uterin) (inclusiv endometrita cronică)

N72.-

Afecţiuni inflamatorii ale colului uterin

N73.1

Parametrita şi celulita pelviană cronică

N74*

Afecţiuni inflamatorii pelviene la femei, în cursul bolilor clasate la alte locuri

N76.1

Vaginita subacută şi cronică

Afecţiuni neinflamatorii ale organelor genitale la femeie (N80-N98)

N80.-

Endometrioza uterului

N81.2

Prolapsul utero-vaginal incomplet (gr. I-II)

N89.8

Kraurosis al vaginului

N90.4

Kraurosis al vulvei

N91.-

Amenoreea, oligomenoreea, hipomenoreea

N92.-

Menoragia, polimenoreea şi metroragia

N94.-

Dureri şi alte afecţiuni ale organelor genitale la femeie şi tulburări ale ciclului menstrual

N95.1

Tulburările menopauzei şi a climacteriului feminin

N95.2

Vaginita atrofică post-menopauză

N95.3

Tulburări în cursul unei menopauze artificiale

N97.-

Sterilitatea femeii (funcţională)

Capitolul XV. Sarcina, naşterea, lăuzia

Sarcina terminată prin avort (O00-O08)

O08.8

Alte complicaţii consecutive avortului, sarcinii extra-uterine şi molare (afecţiuni inflamatorii)

Edem, proteinurie şi hipertensiune în cursul sarcinii, naşterii şi lăuziei (O10-O15)

O10.0

Hipertensiunea esenţială preexistentă, complicând sarcina, naşterea şi lăuzia

O10.1

Cardiopatie hipertensivă preexistentă, complicând sarcina, naşterea şi lăuzia

O12.0

Edem gestaţional

O13

Hipertensiune gestaţională (legată de sarcină) fără proteinurie importantă

O14.0

Preeclampsie nefropatie moderată (gr. I-II)

Alte tulburări materne legate în special de sarcină (O20-O29)

O20.0

Iminenţa de avort

O21.0

Hiperemeza gravidică benignă (până la 22-a săptămână de gestaţie)

O21.2

Voma tardivă a sarcinii

O26.5

Sindrom de hipotensiune maternă

O26.6

Tulburări hepatice în cursul sarcinii, naşterii şi lăuziei (hepatoza holestazică)

O26.8

Alte afecţiuni precizate legate de sarcină (nevrită periferică)

O29.4

Cefalee provocată de o rahianestezie şi o anestezie epidurală în cursul sarcinii

Îngrijiri acordate mamei legate de făt, cavitatea amniotică şi eventuale distocii (O30-O48)

O34.4

Îngrijiri acordate mamei pentru rigiditatea colului la naştere

O47.0

Fals travaliu înainte de săptămâna 37-a completă de gestaţie

O47.1

Fals travaliu după cea de a 37-a săptămână completă de gestaţie

Complicaţiile travaliului şi naşterii(O60-O75)

O62.-

Anomalii de contracţie uterină şi de dilatare a colului

O73.0

Retenţia de placentă şi de membrane, fără hemoragie

O74.5

Cefalee provocată de rahianestezie şi o anestezie epidurală în cursul naşterii. Cefaleea ce agravează travaliul şi naşterea

O75.0

Epuizarea mamei în cursul travaliului şi naşterii

O75.1

Şocul în timpul sau după travaliu şi naştere

O75.5

Naşterea întârziată după ruptura artificială a membranelor

O75.6

Naşterea întârziată după ruptura spontană a membranelor (cu excepţia: O42.- ruptura spontană prematură sau neprecizată a membranelor)

Complicaţiile legate în principal de lăuzie (O85-O92)

O86.1

Alte infecţii ale căilor genitale survenind după naştere (vaginita, salpingooforita)

O89.4

Cefalee provocată de o rahianestezie şi o anestezie epidurală în cursul lăuziei

O90.8

Alte complicaţii puerperale, neclasate la alte locuri (subinvoluţia uterului în post-partum, insuficienţa funcţională a sfincterului vezical, ostemolacie în post-partum)

O92.3

Agalactia

O92.4

Hipogalactia

Alte afecţiuni obstetricale, neclasate la alte locuri (O95-O99)

O99.-

Alte boli ale mamei, clasate la alte locuri, dar complicând sarcina, naşterea şi lăuzia

Capitolul XVI. Unele afecţiuni a căror origine se situează în perioada perinatală

Traumatisme obstetricale (P10-P15)

P11.3

Leziunea nervului facial datorită traumatismului obstetrical

P11.4

Leziunea altor nervi cranieni datorită traumatismului obstetrical

P14.-

Leziunea sistemului nervos periferic datorită traumatismului obstetrical

P15.2

Leziunea sterno-cleido-mastoidianului datorită traumatismului obstetrical

Tulburări respiratorii şi cardio-vasculare specifice perioadei perinatale (P20-P29)

P27.9

Boala respiratorie cronică neprecizată survenind în perioada perinatală

P28.8

Coriza (rinita) la nou-născut

P29.2

Hipertensiunea neonatală

Alte afecţiuni a căror origine se situează în perioada perinatală (P90-P96)

P90

Convulsiile nou-născutului

P91.3

Iritabilitatea cerebrală a nou-născutului

P91.8

Alte tulburări cerebrale precizate ale nou-născutului (encefalopatie perinatală)

P92.0

Voma nou-născutului

P92.1

Regurgitarea şi rumegarea la nou-născut

P92.2

Alimentaţia lentă a nou-născutului

P94.1

Hipertonie congenitală

Capitolul XVIII. Simptome, semne şi rezultate anormale ale investigaţiilor clinice
şi de laborator, neclasate la alte locuri

Simptome şi semne referitoare la aparatul circulator şi respirator (R00-R09)

R05

Tusea (urcată, "nervoasă")*

R06.5

Respiraţia pe gură (sforăitura)

R06.6

Sughiţul

R09.1

Pleurezia (aseptică, nespecifică)

Simptome şi semne referitoare la aparatul digestiv şi la abdomen (R10-R19)

R11

Nauseea şi voma*

R14

Flatulenţa şi tulburări înrudite*

Simptomele şi semne referitoare la piele şi ţesut subcutanat (R20-R23)

R20.2

Parestezia cutanată

Simptome şi semne referitoare la sistemul nervos şi osteo-muscular (R25-R29)

R25.2

Crampa şi spasmul (hipertonusul muşchilor occipitali) (hipertonusul muşchilor paravertebrali)

Simptome şi semne referitoare la limbaj şi voce (R47-R49)

R47.0

Disfazia şi afazia*

R47.1

Disartria şi anartria*

R47.8

Tulburări de limbaj, alte şi neprecizate*

Simptome şi semne generale (R50-R69)

R52.0

Durere acută (durere la naştere) (contracţii dureroase ale uterului după naştere) (durere traumatică)

R52.2

Alte tipuri de dureri cronice

R55

Sincopa şi colapsul

R63.0

Anorexia

Capitolul XIX. Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe

Leziuni traumatice cu localizări neprecizate ale trunchiului, membrelor sau regiuni ale corpului (T08-T14)

T14.0

Leziune traumatică superficială cu o localizare neprecizată a corpului (contuzie cu o localizare neprecizată a corpului)*

T14.3

Luxaţia, entorsa şi întinderea de ligament cu localizare neprecizată a corpului*

Efectele cauzelor externe, alte şi neprecizate (T66-T78)

T75.2

Efectele vibraţiei

T75.3

Rău de transport*

T78.3

Edem angioneurotic (edem Quincke)*

Complicaţii ale tratamentului chirurgical şi medical, neclasate la alte locuri (T80-T88)

T81.8

Alte complicaţii ale unui act medical de diagnostic şi tratament, neclasate la alte locuri (lipotimie şoc în timpul sau după procedură) (durere postoperato­rie în urma acţiunii miorelaxantelor – blocatorilor de H-colinoreceptori ai musculaturii striate)

T88.5

Alte complicaţii consecutive anesteziei (cefalee provocată de rahianestezie sau anestezie peridurală) (cu excepţia: O84.0 cefalee provocată de rahianestezie sau anestezie peridurală în lăuzie)

Sechelele leziunilor traumatice, otrăvirilor şi ale altor consecinţe ale cauzelor externe (T90-T94)

T94.0

Sechelele leziunilor traumatice multiple ale corpului (inclusiv consecinţele sindromului de compresie îndelungată)

Capitolul XXI. Factorii influenţând starea de sănătate şi motivele recurgerii la serviciile de sănătate

Recurgere la servicii de sănătate pentru acte medicale specifice şi de îngrijire medicală (Z40-Z45)

Z50.2

Reeducarea alcoolicilor

Z50.3

Reeducarea drogaţilor

Z50.8

Îngrijiri implicând alte proceduri de reeducare (reeducarea fumătorilor) (reeducarea după forme grave de toxicoză la gravide)

Z51.1

Şedinţa de chimioterapie pentru tumori (ale chimioterapiei complicaţii)

Z51.8

Alte forme precizate de îngrijiri medicale (tratarea efectelor secundare nefaste ale farmacoterapiei)

1 Lista formelor nozologice se aduce în conformitate cu Clasificarea Internaţională a Maladiilor (CIM) revizia a 10-a O.M.S.

* - forma nozologică este indicată pentru tratament cu acupunctură, inclusiv la copii şi adolescenţi.

Lista indicaţiilor relative pentru tratament cu acupunctura1

Codul
CIM-10

Forme sau stări nosologice

Capitolul I. Bolile infecţioase şi parazitare

Sechelele unor boli infecţioase şi parazitare (B90-B94)

B91

Sechelele poliomielitei*

Capitolul III. Bolile sângelui, ale organelor hematopoietice şi unele tulburări ale mecanismului imunitar

Anemii de nutriţie (D50-D53)

D50.0

Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică)

Unele tulburări ale sistemului imunitar (D80-D89)

D83.-

Imuno-deficienţă comună variabilă (nedatorită defectelor genetice ale sistemului imunitar)*

D84.-

Alte imuno-deficienţe (imuno-deficienţe secundare nedatorite defectelor genetice ale sistemului imunitar)*

Capitolul IV. Bolile endocrine de nutriţie şi metabolism

Afecţiunile glandei tiroide (E00-E07)

E05.0

Tireotoxicoza cu guşă difuză (evoluţie uşoară şi medie)

E06.-

Tiroidita

Diabetul zaharat (E10-E14)

E11

Diabetul zaharat neinsulino-dependent (evoluţie uşoară şi medie)

Bolile altor glande endocrine (E20-E35)

N97.8+
E22.1*

Hiperprolactinemie (sterilitatea femeii pe fondalul hiperprolactinemiei)

E28.2

Sindrom ovarian polichistic

E28.3

Insuficienţa ovariană primară

E28.8

Alte disfuncţii ovariene

E29.1

Hipofuncţie testiculară

Obezitatea şi alte tulburări prin exces de supraalimentaţie (E65-E68)

E66.0

Obezitatea datorită unui exces caloric (obezitate alimentară gr. I) (sindrom metabolic gr. I)

Capitolul V. Tulburări mentale şi de comportament

Schizofrenia, tulburări schizotipale şi tulburări delirante (F20–F29)

F28

Alte tulburări psihotice neorganice (fără simptome de tulburare psihotică acută)

Tulburări ale dispoziţiei (afective) (F30–F39)

F33.-

Tulburare depresivă recurentă (cu excepţia: E33.3 – Tulburare depresivă recurentă, episod actual sever, cu simptome psihotice)

Tulburări nevrotice legate de factori de stres şi tulburări somatoforme (F40–F48)

F44.-

Tulburări disociative (de conversie) (isteria)

Capitolul VI. Bolile sistemului nervos

Atrofii primare sistemice afectând, în special sistemul nervos central (G10–G13)

G11.4

Paraplegia spastică ereditară

G12.2

Bolile neuronului motor (scleroza amiotrofică laterală)

Tulburări extrapiramidale şi ale motricităţii (G20–G26)

G25.0

Tremurături esenţiale

G25.3

Mioclonia

Boli demielinizante ale sistemului nervos central (G35–G37)

G35

Scleroza multiplă (incipienţă)

Afecţiuni episodice şi paroxistice (G40–G47)

G40.0

Epilepsia şi sindroame epileptice idiopatice definite prin localizarea lor (focală, parţială) cu crize cu debut focal

G44.0

Sindromul de algie vasculară a feţei (cefalee histominică Horton)*

Afecţiuni musculare şi neuro-musculare (G70–G73)

G70.2

Miastenia congenitală şi în cursul dezvoltării*

Paralizii cerebrale şi alte sindroame paralitice (G80–G83)

G81.0

Himiplegia flască (fenomene reziduale ale poliomielitei cu hemipareza flască)*

Alte afecţiuni ale sistemului nervos (G90–G99)

G93.4

Encefalopatia, fără precizare

G95.1

Mielopatia vasculară (perioada de recuperare)

M51.0+ G99.2*

Mielopatii în cursul unor boli clasate la alte locuri (mielopatii în cadrul degenerării sau deplasării discului intervertebral) (perioada de recuperare)

M47.1+ G99.2*

Mielopatii în cursul spondilozei (perioada de recuperare)

Capitolul VII. Bolile ochiului şi anexelor sale

Afecţiunile muşchilor oculari, ale mişcărilor binoculare,
de acomodare şi de refracţie (H49-H52)

H52.0

Hipermetropia

H52.1

Miopia*

Capitolul XI. Bolile aparatului digestiv

Bolile vezicii biliare, ale căilor biliare şi pancreasului (K80-K87)

K86.1

Alte pancreatite cronice (forma algică)

Capitolul XIII. Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv

Artropatii (M00-M25)

M10.0

Guta idiopatică (artropatia gutoasă)

Afecţiunile diseminate ale ţesutului conjunctiv (M30-M36)

M30.0

Poliarterita nodoasă (forma periferică)

Dorsopatii (M40-M54)

M45

Spondilartrita anchilozantă (boala Behterev)

Osteopatii şi chondropatii (M80-M94)

M81.-

Osteoporoza fără fractură patologică

Capitolul XIV. Bolile aparatului genito-urinar

Glomerulopatiile (N00-N08)

N03.-

Sindromul nefritic cronic (fără semne de insuficienţa renală)

Bolile organelor genitale la bărbat (N40-N51)

N48.3

Priapism (erecţie dureroasă)

Capitolul XVIII. Simptome, semne şi rezultate anormale ale investigaţiilor clinice
şi de laborator, neclasate la alte locuri

Simptome şi semne generale (R50-R69)

R52.1

Durerea cronică ireductibilă

1 Lista formelor nozologice se aduce în conformitate cu Clasificarea Internaţională a Maladiilor (CIM) revizia a 10-a O.M.S.

* - forma nozologică este indicată pentru tratament cu acupunctură, inclusiv la copii şi adolescenţi.

Lista contraindicaţiilor pentru aplicarea tratamentului cu acupunctura1

Codul
CIM-10

Forme sau stări nosologice

Capitolul I. Bolile infecţioase şi parazitare

Unele boli infecţioase şi parazitare (A00-B99)

(cu excepţia: A54.2+N74.3*; A56.1+N74.4*; A59.0+N74.8* Infecţii al căror mod de transmitere este, în special sexual; B37.3+N77.1*; B37.4+N51.- *Candidoza vulvei şi vaginului; B90.9 Sechelele tuberculozei căilor respiratorii (fibroza pulmonului); B91 Sechelele poliomielitei)

Capitolul II. Tumori

Tumori maligne (C00-C97)

Tumori benigne (D10-D36)

Tumori cu evoluţie imprevizibilă şi necunoscută (D37-D48)

Capitolul III. Bolile sângelui, ale organelor hematopoietice şi unele tulburări ale mecanismului imunitar

Anemii de nutriţie (D50-D53)

(cu excepţia: D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică))

Unele tulburări ale sistemului imunitar (D80-D89)

(cu excepţia: D83.- Imuno-deficienţa comună variabilă*, D84.- Alte imuno-deficienţe)*

Capitolul V. Tulburări mentale şi de comportament

Tulburări mentale organice, inclusiv tulburările simptomatice (F00–F09)

(cu excepţia: F06.7 Tulburări cognitive uşoare)

Tulburări mentale şi de comportament legate de utilizarea de substanţe psiho-active (F10–F19)

(cu excepţia: F10.2 Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de alcool. Sindrom de dependenţă, F10.3 Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de alcool. Sindrom de sevraj, F10.6 Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de alcool. Sindrom amnestic, F17.2 Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul tutunului. Sindrom de dependenţă, F17.3 Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul tutunului. Sindrom de sevraj)

Schizofrenia, tulburări schizoide şi deliriante (F20–F29)

(cu excepţia: F28 Alte tulburări psihotice neorganice)

Tulburări ale dispoziţiei (afective) (F30–F39)

F31.-

Tulburare afectivă bipolară

F34.-

Tulburări ale dispoziţiei (afective) persistente

Capitolul VI. Bolile sistemului nervos

Boli inflamatorii ale sistemului nervos central (G00-G09)

Afecţiuni episodice şi paroxistice (G40–G47)

G40.3

Epilepsia şi sindroame epileptice generalizate idiopatice

Alte afecţiuni ale sistemului nervos (G90–G99)

(cu excepţia: G90.- Afecţiuni ale sistemului nervos autonom (vegetativ), G93.3 Sindromul de oboseală post-virală, G93.4 Encefalopatia, fără precizare, G95.1 Mielopatia vasculară, M51.0+ G99.2* Mielopatii în cursul unor boli clasate la alte locuri, M47.1+ G99.2* Mielopatii în cursul spondilozei)

Capitolul IX. Bolile aparatului circulator

Reumatismul articular acut (I00-I02)

Cardiopatia reumatică cronică (I05-I09)

Boala ischemică a inimii (I20-I25)

I21.-

Infarct miocardic acut

I22.-

Infarct miocardic ulterior

I24.-

Alte boli ischemice acute cardiace

Cardiopatia pulmonară şi bolile vaselor pulmonare (insuficienţa cardio-pulmonară cronică gr. III) (I26-I28)

Alte forme de cardiopatii (I30-I52)

Bolile arterelor, arteriolelor şi capilarelor (I70-I79)

I74.-

Embolia şi tromboza arterială

I77.-

Alte afecţiuni ale arterelor şi arteriolelor

I78.-

Bolile capilarelor

Bolile venelor, vaselor limfatice şi ganglionilor limfatici (I80-I89)

(cu excepţia: I83.- Vene varicoase ale membrelor inferioare, I87.- Alte afecţiuni ale venelor)

Capitolul X. Bolile aparatului respirator

Bolile cronice ale căilor respiratorii inferioare (J40-J47)

J43.-

Emfizemul pulmonar bulos. Contraindicat vacuum masaj a cutiei toracice, acupunctura cu inserţie adâncă a acelor în regiunea toracelui în proiecţia coastelor şi a apexului pulmonar.

J46

Stare de "mal" astmatic (status astmaticus) (gr. II-III)

Boli supurative şi necrotice ale căilor respiratorii inferioare (J85-J86)

Alte afecţiuni ale pleurei (J90-J94)

Alte boli ale aparatului respirator (J95-J99)

(cu excepţia: J98.3 Emfizem compensator)

Capitolul XII. Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat

Infecţiile pielii şi ale ţesutului celular subcutanat (L00-L08)

Dermatoze buloase (L10-L14)

Capitolul XIII. Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv

Afecţiunile diseminate ale ţesutului conjunctiv (M30-M36)

(cu excepţia: M30.0 Poliarterita nodoasă) (forma periferică)

Capitolul XIV. Bolile aparatului genito-urinar

Glomerulopatiile (N00-N08)

(cu excepţia: N03.- Sindromul nefritic cronic fără semne de insuficienţa renală)

Afecţiuni neinflamatorii ale organelor genitale la femeie (N80-N98)

N83.4

Prolapsul şi hernia ovarului şi trompei Faloppe

N83.5

Torsiunea ovarului, pediculului ovarian şi a trompei Faloppe

N83.6

Hematosalpinx

N83.7

Hematomul ligamentului larg

N85.7

Hematometria

N89.7

Hematocolpos

Capitolul XVIII. Simptome, semne şi rezultate anormale ale investigaţiilor clinice şi de laborator, neclasate la alte locuri

Simptome şi semne referitoare la conştienţă, percepţie, stare emoţională şi comportament (R40-R46)

R40.-

Stupoarea, coma

Simptome şi semne generale (R50-R69)

R57.-

Şocul, neclasat la alte locuri

R58

Hemoragia, neclasată la alte locuri

R64

Caşexia

Capitolul XIX. Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe

Degerături (T33-T35)

(cu excepţia: T33.- degerătura superficială ( a unei porţiuni a corpului sau a membrului)

Efectele cauzelor externe, alte şi neprecizate (T66-T78)

Unele complicaţii precoce ale traumatismelor (T79.-)

T79.4

Şoc traumatic

Complicaţii ale tratamentului chirurgical şi medical, neclasate la alte locuri (T80-T88)

T81.1

Alte complicaţii în timpul sau după un act medical de diagnostic şi tratament, neclasat la alte locuri (inclusiv intoleranţa individuală la plasturele medical)

Capitolul XXI. Factorii influenţând starea de sănătate şi motivele recurgerii la serviciile de sănătate

Alte motive de recurgere la serviciile de sănătate (Z70-Z76)

Z73.0

Surmenaj

Antecedente personale şi familiale putând crea riscuri latente de boală
şi unele afecţiuni cu efect asupra stării de sănătate (Z80-Z99)

Z97.8

Prezenţa altor aparate precizate (cardiostimulator)

1 Lista formelor nozologice se aduce în conformitate cu Clasificarea Internaţională a Maladiilor (CIM) revizia a 10-a O.M.S.

* - forma nozologică este indicată pentru tratament cu acupunctură, inclusiv la copii şi adolescenţi.

Studiile efectuate pe parcursul a 20 de ani de colaboratorii catedrei Medicina Alternati­vă şi Complementară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţa­nu" au permis fundamenta­rea concepţiei referitoare la acupunctură ca metodă fiziologică de trata­ment, fapt ce expli­că reducerea contraindica­ţiilor pe măsura im­plementării mai largi a acestei metode şi acu­mulării experienţei cli­nice.

În urma analizei literaturii şi experienţei proprii de aplicare a acupuncturii, în premieră a fost elaborată clasificarea contraindicaţiilor care pot fi sistematizate în 7 grupe.

1. Contraindicaţii de ordin psihologic şi religios. Aceste contraindicaţii sunt determi­nate de trei aspecte: starea psihoemoţională a pacien­tului, a medicului şi compatibilitatea lor psi­hologică.

2. Contraindicaţii de ordin fiziologic. Aceste contraindicaţii sunt dictate de anu­mite stări fiziologice ale organismului (de exemplu, medicul trebuie să acţioneze cu pre­cauţie ma­ximă în primul şi ultimul trimestru de sarcină, în stările de foame prelungită, ex­tenuare fizică şi psihică severă etc.).

3. Contraindicaţii de ordin anatomic. Con­traindicaţiile anatomice ţin de vârsţa pacien­ţilor, de constituţia lor, de consecinţele inter­venţiilor chirurgicale suportate, trauma­tismelor şi combustiilor, existenţa cicatricelor etc. Exis­tă regiuni anatomice interzise pentru stimulare cu ace şi/sau cu moxa (globii ocu­lari, mame­loanele, organele genitale, fontane­la la nou-născuţi etc.).

4. Contraindicaţii clinice. Sistematizarea con­traindicaţiilor clinice din ţările europene se prezintă în felul urmă­tor: anomalii de dezvol­tare al sistemului ner­vos central; tumorile be­nigne şi maligne (acu­punctura se aplică cu suc­ces în scopul jugulă­rii sindromului algic şi a diverselor tulburări funcţionale secundare); afectarea organelor hematopoietice (anemii he­molitice, coagulo­patii, purpura şi alte stări he­moragice); boli infecţioase de etiologie neiden­tificată, boli infecţioase cronice în perioada de acutizare (tu­berculoza, bruceloza etc.); boli decom­pensate cronice ale cordului, plămânilor şi altor orga­ne interne; pneumoscleroza cu pe­ricol de he­moptizie; infarct miocardic acut; procese in­flamatorii acute ale aparatului lo­comotor; tromboze venoase şi embolii în faza acută; as­tenizare severă, suprasolicitare fizică.

5. Contraindicaţii determinate de lipsa in­for­mării suficiente referitor la sănătatea pa­cientului şi programul de tratament ante­ce­dent. Succesul unui tratament acupunctic pre­su­pune investigare prealabilă complexă a pa­cientului în funcţie de particularităţile indivi­duale.

6. Contraindicaţii relaţionate cu factorii me­teorologici şi bioritm. Încă din antichitate există interdicţia de a practica acupunctura în cursul furtunilor vio­lente, care pot cauza dife­rite dereglări, agra­vând starea pacientului cu reacţii imprevizibi­le.

7. Contraindicaţii determinate de gradul de calificare a medicului şi condiţiile de rea­lizare a tratamentului.

Bibliografie

 1. Acupuncture: review and analysis of reports on controlled clinical trials. Geneva, WHO, 2002.
 2. European Research Initiative on Complementary and Alternative Medicine. www.euricam.net/e-home.thml; accessed Apr. 2005.
 3. Lacusta V. Tratat de acupunctură clinică. Chişi­nău, 1999. 720 p.
 4. Lacusta V., Boţolin P., Cereş V., Gîlea A., Şinca­renco I. Acupunctura modernă: clasificarea contra­indicaţiilor. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”. Chi­şinău, 2009, vol. 3, p. 332-336.
 5. Traditional medicine and modern health care. Prog­ress report by the Director-General. Geneva, WHO, 1991, documental A44/10.
 6. Лакуста В.Н. Традиционная клиническая аку­пунктура. I-III том. Кишинев, 2001.
 7. Об утверждении рекомендуемых перечней ме­дицинских показаний и противопоказаний к применению рефлексотерапии в клинической прак­тике. В: Традиционная медицина, 2007, nr. 2(9), c. 33-47.


Recepţionat 10.01.13